Головна Про нас Політика якості

Політика якості

ТОВ «ВІДІ АвтоСіті Кільцева» надає споживачам повний комплекс послуг з придбання автомобілів і післяпродажного обслуговування, а також супутніх фінансових послуг. ТОВ «ВІДІ АвтоСіті Кільцева» постійно підвищує рівень задоволеності замовників через результативне застосування системи якості менеджменту, включаючи процеси для поліпшення системи, розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін, а також прийнятні законодавчі і нормативні правові вимоги.

Ми беремо на себе зобов'язання керуватися наступними принципами:

підвищення прибутковості і конкурентоспроможності компанії шляхом надання клієнтам сучасних якісних послуг, а також постійне сов ершенствованіе системи управління, впровадження інновацій та системи навчання персоналу;

управління ризиками з метою створення нових можливостей для розвитку підприємства, розвиток системи своєчасного прийняття рішень, підвищення контролю над ситуаціями;

забезпечення необхідними ресурсами для якісного виконання діяльності, спрямованої на постійне вдосконалення ризик-менеджменту;

створення умов для самореалізації всього персоналу, підвищення його компетентності, участі в удосконаленні системи управління підприємства;

побудова ефективної системи розвитку бізнесу ТОВ «ВІДІ АвтоСіті Кільцева» для досягнення лідерських позицій на ринках присутності;

створення і підтримка конкурентних умов оплати праці персоналу ТОВ «ВІДІ АвтоСіті Кільцева».

Реалізують політику всі працівники ТОВ «ВІДІ АвтоСіті Кільцева». Відповідальність за реалізацію політики несе генеральний директор ТОВ «ВІДІ АвтоСіті Кільцева».